Informatie over uitvaart en het Corona-virus

Update zaterdag 25-09-2021

Het maximum aantal aanwezigen bij een uitvaart is vervallen, evenals de anderhalvemeter regel!
In de aula’s en andere uitvaartlocaties kunnen weer het maximum aantal genodigden plaatsnemen.
De uitvaartlocaties zijn uitgezonderd van het tonen coronatoegangsbewijs, verplichte registratie, vaste zitplaatsen en gezondheidscheck.

Bij condoleances thuis geven wij er sterk de voorkeur aan dit nog steeds op afspraak en binnen een tijdslot te laten plaatsvinden. Zo kunnen we regelen dat er aandacht is voor iedereen en beperken we “kruisend verkeer” en een grote hoeveelheid aan mensen en auto’s op straat.

Ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus vragen wij u om uw eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.
In elk geval blijft gelden:

  • als uw dierbare (vermoedelijk) is overleden door het Corona-virus, moet u dit aan ons moet melden als u contact met ons opneemt in verband met het overlijden;
  • gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen signalen zijn dat iemand besmet is. Heeft u klachten, blijft u dan thuis. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
  • handen blijven wassen, hoesten en niezen in uw elleboog!

Wij zullen u binnen onze mogelijkheden ondersteunen en helpen, om u bij te staan in deze zo moeilijke periode.
Heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op.

Voor actuele informatie kunt u via onderstaande links de websites van Rijksoverheid en RIVM raadplegen.

Carla en Fleur

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/-en-dagelijks-leven/uitvaarten

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

(bijgewerkt op 28-09-2021)