Muziek

“Van alle kunsten staat muziek het dichtst bij tranen en herinneringen”

– Oscar Wilde

muziekDit citaat geeft meteen aan, waarom muziek onlosmakelijk met afscheid verbonden is.

Muziek vertolkt gevoelens op een manier die uitgaat boven woorden. Muziek raakt het hart zonder omwegen. Daarom is de keuze van de muziek bij een uitvaart wezenlijk. Vaak is de muziekkeuze een mengeling van stukken die enerzijds passen bij de overledene en anderzijds iets zeggen over de relatie van de naasten tot de overledene. Afwisseling van sferen kan belangrijk zijn om te vermijden dat de ceremonie een te eenzijdig karakter krijgt. Ook het laatste muziekstuk vervult een belangrijke rol: het geeft het definitieve afscheid vorm. Het is bepalend voor het gevoel waarmee de aanwezigen naar huis gaan.

Uiteraard raakt live-muziek de gevoelens vaak nog dieper. De trilling van de stem of van een instrument lijkt de gehele ruimte te vullen. Ook samen zingen kan een prachtig gevoel van verbinding teweeg brengen.

Zo zijn er allerlei manieren waarop muziek wezenlijk kan bijdragen aan een uniek en waardevol afscheid. Wij vinden het altijd mooi om samen met de nabestaanden tot een zorgvuldige en afgewogen muziekkeuze te komen.

“Dank je wel lieve Fleur voor alle steun na het overlijden van onze liefste mam. Ook na de uitvaart bleef je betrokken bij mij en m’n broers en zus. De uitvaart was prachtig, al blijf ik dat gek vinden om te zeggen. Maar het is wel zo. Precies zoals zij het wilde. Dank je wel.”

Karin