Rouwkaart-advertentie

rouwkaartVroeger waren het de aanzeggers die langs de deuren gingen om het overlijden te verkondigen. Tegenwoordig is er een ruime keuze uit rouwkaarten of –brieven, waarbij persoonlijke vormgeving, geheel afgestemd op de overledene, een mooie bijdrage is aan het geheel. Om een breed publiek te bereiken wordt vaak naast de verzonden kaart, ook een advertentie geplaatst in de lokale/regionale/landelijke krant.

“Naast uiteraard de vakkundigheid was er veel aandacht voor persoonlijk contact en emotionele aspecten, vb “Hoe is dat voor u?”. Er is voor iedereen een oor. Als meningen uiteenlopen weet zij mee te zoeken naar een midden.
Fleur gaat mee in de vorm voor de uitvaart die voorgesteld wordt, en zoekt daarbinnen ruimte voor iedereen die er bij betrokken is.
Tijdens het afscheid nam ze de rol van “niet storend leiding geefster”, we deden veel zelf, maar waar nodig regelde ze.”

Nelleke