Vraag & Antwoord rondom een uitvaart

Wat kost begraven op een begraafplaats?

De kosten van een begrafenis zijn per gemeente verschillend. Elke gemeente hanteert eigen tarieven voor graf delven en dichten, voor langjarige huur (minimaal 10 jaar), voor onderhoud van de begraafplaats. Daarnaast komen er nog kosten bij voor een grafmonument. Vooraf informeren wij bij de begraafplaatsbeheerder wat is toegestaan. De kosten voor begraven kunnen variëren van 2000 tot 4000 euro in de regio Waterland en omgeving.

Kan ik in een wade worden gecremeerd?

Als de wade van 100% katoen is, is dit toegestaan. De overledene ligt op een houten opbaarplank. Wij informeren altijd vooraf bij het crematorium naar de mogelijkheden.

Mogen alle kisten worden gecremeerd?

Als de kist van hout is, kan dit altijd. Als er gekozen is voor een kartonnen of vilten kist of een kist bekleed met wollen stof, dan informeren wij vooraf of deze geschikt is voor crematie. In de kist mag geen glaswerk aanwezig zijn of andersoortig materiaal dat kan leiden tot beschadiging van de oven.

Moet de overledene binnen een bepaalde tijd zijn begraven of gecremeerd?

De wet zegt dat de begrafenis of crematie moet plaatsvinden uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van het overlijden. Voorbeeld: iemand overlijdt op vrijdag. Dan vindt de uitvaart uiterlijk plaats op maandag na het opvolgende weekeinde, de uitvaart vindt in dit geval plaats op de 11e dag na de dag van het overlijden.

Moet een overledene altijd worden gekoeld?

Nee, dat hoeft niet altijd. Als het lichaam van een overledene wordt gebalsemd (dit heet thanatopraxie en is een lichte vorm van balseming), hoeft het lichaam niet te worden gekoeld. Als hier geen sprake van is, dan verdient het de voorkeur om het lichaam te koelen.

Mag ik een uitvaart helemaal zelf regelen?

Ja dat mag. U kunt locaties zelf bespreken om een afscheidsdienst te houden. U kunt via internet een kist uitzoeken en bestellen. Maar u kunt ondervinden dat bijvoorbeeld een uitvaartcentrum of crematorium alleen afspraken wil maken met een uitvaartondernemer. Wij zoeken samen met u naar de mogelijkheden om naar uw eigen ideeën, wensen en keuzes een waardevol afscheid te organiseren. Als uitvaartbegeleiders kunnen we u de zorg voor het “regelen” uit handen nemen, zodat u zelf alle tijd heeft om in rust afscheid te nemen.

Wat is het verschil tussen een naturaverzekering en een kapitaalverzekering?

Een naturaverzekering is een uitkering in de vorm van levering van goederen en diensten door de maatschappij waar u uw verzekering hebt afgesloten. In uw polis staat beschreven wat de omvang is van het totaal aan goederen en diensten. Denk hierbij aan een bepaald type kist, het aantal rouwkaarten, gebruik van een bepaald type rouwauto, gebruik van een crematorium/begraafplaats et cetera. Als u een andere uitvaartondernemer kiest, krijgt u de waarde van het goederen- en dienstenpakket in geld uitgekeerd.

Een kapitaalverzekering keert een bedrag uit zoals genoemd in de polis, waarvoor u zich bij overlijden heeft verzekerd. Dit kapitaal is onder andere bedoeld om de kosten van de uitvaart te kunnen voldoen. Advies: controleert u jaarlijks of u voldoende bent verzekerd.

Wat zit er in het basistarief van Symfonie uitvaarten?

Het basistarief van Symfonie uitvaarten bestaat uit arbeidsloon, reistijd, belkosten, overheadkosten en het boekje Zorgen Erna met zeer nuttige informatie over de afhandeling van nalatenschap, testament en alle andere administratieve zaken. Elders op de site vindt u informatie over onze werkwijze.

Kan ik mijn rouwkaart zelf maken?

Ja, dat kan. Als u zelf in de gelegenheid bent de opmaak te verzorgen (met foto, tekst etc) en te laten printen, dan kunt u dit zelf regelen. Symfonie uitvaarten werkt met een drukkerij, die de rouwkaart opmaakt, print en levert.

Wat kost een crematie?

De kosten voor een crematie liggen rond € 1200,-. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht voor gebruik van de aula en eventueel de koffiekamer, als daar aansluitend een samenzijn plaatsvindt. Er wordt gewerkt met standaardtijden en verlengingen, met bijbehorende prijzen. Het aantal genodigden bepaalt het gebruik van de consumpties en is daarmee van invloed op de hoogte van de kosten.

Mag ik in mijn eigen auto een kist vervoeren?

Ja dit mag. Het lichaam en het gezicht van de overledene moeten geheel zijn omhuld door een kist, mand of wade.

Als ik kies voor cremeren ben ik dan verplicht het afscheid in de aula van het crematorium te houden?

Nee, hiertoe bent u niet verplicht. U bent vrij om een locatie te kiezen waar u het de afscheidsbijeenkomst wilt houden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw dierbare na een afscheidsdienst op een andere locatie, in kleine kring te begeleiden naar het crematorium.

Wat is een akte van overlijden?

De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden en waar het overlijden door ons wordt aangegeven. Het uittreksel uit de akte van overlijden heeft u nodig als u bij de notaris een verklaring van erfrecht moet aanvragen, abonnementen wilt opzeggen, de uitvaartpolis wilt laten uitkeren, de bankrekening wilt beëindigen of wijzigen etc. U ontvangt een digitaal exemplaar en het origineel gewaarmerkte uittreksel van ons.

Kan een overledene altijd thuis worden opgebaard?

Allereerst hangt dit af van de wens van de overledene zelf (indien bekend) en de nabestaanden. Als opbaring thuis niet gewenst is, kan worden gekozen voor een uitvaartcentrum of een andere locatie. Een reden om niet thuis op te baren kan zijn dat er geen goede geschikte plaats in het huis is (kamers te klein). Wij onderzoeken in ieder geval altijd of het mogelijk is om thuis op te baren.

Hoe zit het met verzekeren?

Niemand kan u verplichten tot het afsluiten van een uitvaartverzekering. Sommige mensen zetten bijvoorbeeld zelf geld apart voor de uitvaart. Als u wel voor uitvaartkosten bent verzekerd bij een onderneming die ook uitvaarten kan verzorgen (denk hierbij aan PC, Yarden, Dela, Monuta), leest u dan vooral goed in uw polis na waarvoor u bent verzekerd. Er zijn meerdere mogelijkheden: een naturaverzekering, een kapitaalverzekering.

Mag ik zelf een uitvaartondernemer kiezen als ik ergens anders ben verzekerd?

Ja, dat mag. Er bestaat geen verplichting tegenover de maatschappij waar u uw verzekering hebt afgesloten.

Wat kost het plaatsen van een rouwadvertentie?

Dit verschilt per krant: wilt u het overlijden van de overledene lokaal, regionaal of landelijk bekend maken? De lengte en breedte van de advertentie bepalen de prijs en daarnaast de oplage en het verspreidingsgebied van de krant. Adverteren in een zaterdageditie is meestal duurder. Een gemiddelde rouwadvertentie in een lokaal blad kost gewoonlijk tussen de 100 en 200 euro, in een regionaal dagblad tussen de 300 en 900 euro. De prijs voor een zelfde advertentie in een landelijk dagblad ligt al gauw boven de 1000 euro.

Hoe werkt een condoleanceregister op internet?

Op de website van Symfonie uitvaarten is een condoleancepagina gemaakt. Desgewenst krijgen  nabestaanden van de overledene een code waarmee kan worden ingelogd. Na het inloggen kan een condoleance worden geplaatst. Deze pagina is alleen zichtbaar voor genodigden die een inlogcode hebben.

Waar vind ik informatie over testamenten en nalatenschap?

Bij de begeleiding van een uitvaart leveren wij deze informatie aan de opdrachtgever.

Kan Facebook ook als annonce-instrument worden gebruikt?

Dat kan, een berichtje is zó geplaatst op facebook. Maar deze berichten zijn ook snel gedeeld met volgers. Als er mededeling wordt gedaan over de dag, locatie en tijd van de uitvaart kunnen er onverwacht meer bezoekers komen dan vooraf gedacht.

Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer weten?

Mail of bel gerust met ons, wij staan u graag te woord