wat-kost-een-begrafenis-of-crematie

Wat kost een begrafenis of crematie?

Ons motto is: “vrijheid in afscheid”, omdat er heel veel kan, mag en mogelijk is. Samen met u gaan we op weg naar een persoonlijk, waardevol en warm afscheid van uw dierbare. Maar wat kost een begrafenis of crematie nu eigenlijk? Met onze voorbeelden onderaan deze pagina laten we zien welke kosten er verbonden zijn aan verschillende soorten uitvaarten.

Uw uiteindelijke keuzes bepalen de kosten van de begrafenis of crematie. Op basis van deze keuzes geven we zo snel mogelijk een begroting. Zo komt u niet voor een financiële verrassing te staan.

Wat kost een begrafenis of crematie? Dit zijn keuzes die van invloed zijn:

De begrafenis of crematie zelf 
De plaats en de wijze van opbaren
Het soort kist of ander omhulsel (bijv. een wade)
De manier van kennisgeving (bijv. een rouwkaart)
Het aantal genodigden bij of rond het afscheid

Het vervoermiddel, met of zonder volgauto’s
Wel of geen condoleance
Wel of geen advertentie in de krant, en het type krant
De locatie van het afscheid en/of de condoleance
De consumpties

Hieronder ziet u voorbeelden van verschillende soorten begrafenissen en crematies.

Voorbeeld van een eenvoudige crematie

De overledene wordt thuis verzorgd en opgebaard. Via telefoon en een e-mailbericht worden familie en vrienden op de hoogte gebracht van het overlijden. Er is gedurende de dagen voorafgaand aan de uitvaart voor familie en vrienden gelegenheid thuis afscheid te komen nemen. Op de dag van de uitvaart wordt de overledene met een rouwauto naar het crematorium gebracht. Hier vindt een korte plechtigheid plaats. Na afloop is er een eenvoudige condoleance voor ongeveer 40 personen.

Verzorging, opbaring, dagelijkse controle, kist, rouwvervoer, korte plechtigheid en eenvoudige condoleance, crematie, begeleiding uitvaart

Wat kost een eenvoudige crematie?
Ongeveer € 4.500,00

Verzorging
Opbaring
Dagelijkse controle
Kist
Rouwvervoer
Korte plechtigheid
Eenvoudige condoleance
Crematie
Begeleiding uitvaart

Voorbeeld van een uitgebreide crematie

De overledene wordt van het ziekenhuis naar huis vervoerd en hier verzorgd en opgebaard. Er worden rouwkaarten verzonden en er wordt een advertentie geplaatst in een regionale krant. Op de avond voor de uitvaart is er een avondwake in de plaatselijke kerk, met zang van het kerkkoor, waarna er gelegenheid is de familie te condoleren. De volgende dag begeleidt de familie haar dierbare in een speciale bus naar het crematorium, waar in de aula ruim de tijd is voor een uitgebreide afscheidsbijeenkomst. Hierna is er een samenzijn in een nabijgelegen etablissement met koffie, dranken en diverse versnaperingen. De familie wordt steeds vervoerd met de uitvaartbus.

Vervoer van ziekenhuis/mortuarium naar huis, verzorging, opbaring, dagelijkse controle, kist, rouwkaart, rouwadvertentie, avondwake, uitvaartbus, aula, crematie, uitgebreide catering, begeleiding uitvaart

Wat kost een uitgebreide crematie?
Tussen € 6.000,00 en € 9.000,00

Vervoer van ziekenhuis of mortuarium naar huis
Verzorging
Opbaring
Dagelijkse controle
Kist
Rouwkaart
Rouwadvertentie
Avondwake
Uitvaartbus
Aula
Crematie
Uitgebreide catering
Begeleiding uitvaart

Voorbeeld van een eenvoudige begrafenis

De overledene wordt thuis verzorgd en opgebaard. Van het overlijden wordt kennis gegeven door middel van een rouwkaart. Er is voor familie en vrienden gelegenheid thuis afscheid te nemen. Op de dag van de uitvaart begeleiden familie en vrienden de overledene met een loopkoets naar het plaatselijke kerkje. Na de afscheidsbijeenkomst is er aldaar nog een informeel samenzijn, waar herinneringen worden gedeeld en waar het glas wordt geheven op het leven van de overledene. Hierna wordt deze in kleine kring begraven op de naastgelegen begraafplaats.

Verzorging, opbaring, dagelijkse controle, kist, rouwkaart, loopkoets, huur kerk, catering, begrafenis*), begeleiding uitvaart.

*) inclusief: de kosten van begraven én het uitsluitend recht voor een particulier graf voor 10 jaar. Deze kosten verschillen per gemeente, per begraafplaats;
exclusief: kosten voor onderhoud en een grafmonument/grafbedekking

Wat kost een eenvoudige begrafenis?
Ongeveer € 6.500,00

Verzorging
Opbaring
Dagelijkse controle
Kist
Rouwkaart
Rouwadvertentie
Loopkoets
Huur kerk
Catering
Begrafenis*
Begeleiding uitvaart

Voorbeeld van een uitgebreide begrafenis

De dierbare is in het ziekenhuis overleden en wordt vandaar naar huis gebracht. Hier vindt de verzorging plaats en een lichte balseming, waarna de overledene wordt opgebaard. Er worden rouwkaarten verzonden en advertenties geplaatst in een plaatselijke en een regionale/landelijke krant. De avond voorafgaand aan de uitvaart wordt de overledene naar de kerk overgebracht voor een condoleance. De druk bezochte afscheidsbijeenkomst, met live muzikale omlijsting, vindt de volgende dag plaats in deze kerk, waarna de begrafenis met behulp van professionele dragers plaats vindt op de naastgelegen begraafplaats. Aansluitend is er voor genodigden een uitgebreide lunch in een nabijgelegen locatie.

Overbrenging van ziekenhuis/mortuarium naar huis, verzorging, lichte balseming*), opbaring, dagelijkse controle, kist, rouwkaart, rouwadvertenties, rouwvervoer, gebruik kerk voor condoleance en afscheidsbijeenkomst, live muziek, professionele dragers, begrafenis**), uitgebreide lunch, begeleiding uitvaart

*) lichte balseming is een behandeling om het lichaam tijdelijk te conserveren, waarna het lichaam zonder koeling opgebaard kan worden

**) inclusief: de kosten van begraven én het uitsluitend recht voor een particulier graf voor 10 jaar. Deze kosten verschillen per gemeente, per begraafplaats;
exclusief: kosten voor onderhoud en een grafmonument/grafbedekking

Wat kost een uitgebreide begrafenis?
Tussen € 7.000,00 en € 9.500,00

Overbrenging van ziekenhuis of mortuarium naar huis
Verzorging
Lichte balseming*
Opbaring
Dagelijkse controle
Kist
Rouwkaart
Rouwadvertenties
Rouwvervoer
Gebruik kerk voor condoleance en afscheidsbijeenkomst
Live muziek
Professionele dragers
Begrafenis**
Uitgebreide lunch
Begeleiding uitvaart

Wilt u meer weten over begrafenis of crematie?